Legyen Ön is Balkonkertész! – Nyereményjáték

A ZUG Közösségi Kertekért Egyesület, a zuglói önkormányzat támogatásával és a Borhy Kertészet Kft. szakmai partnerrel együttműködve kísérleti pályázatot hirdet saját kerttel nem rendelkező zuglói társasházak lakóinak. A pályázat célja, hogy minél többen megismerjék a kertészkedés örömét, a vegyszermentes zöldségek természetes ízét és a környezetbarát életmódot.

 A nyereményjáték keretében összesen 50 db egységcsomagot sorsolunk ki, amelyek 1 db balkonon/teraszon/gangon elhelyezhető (50x25x22 cm-es) balkonládát, bele való virágföldet, valamint paradicsom- és fűszernövény palántákat tartalmaznak.

Jelentkezni lehet az alábbi pályázati űrlap kitöltésével 2024. április 17-től 2024. április 30-ig.

Adatkezelési útmutató valamint részvételi és játékszabályzat az űrlap után olvasható.

A jelentkezési határidő letelt, a nyertesek a következők:

Ágoston Ágnes, Balázsy Réka, Bánszki-Király Dorina, Baricza Adrienn, Barton Ildikó, Beke Andrea, Benda Felicián, Boncza Anna Mária, Csóka Dóra, Dr. Pfahlerné Molnár Emese, Forstner Krisztina, Kincses András , Kleé Melinda, Kocsis Zoltán, Konnát Tamás, Kovács Ferenc, Kovács Veronika , Körmendi Adrienn, Kristóf Renáta, Lénárt Éva, Madarász Viktória, Mónos Magdolna, Murányi Zita , Murányiné Barzsó Judit, Nagy Boglárka, Nagyné Hadnagy Edina, Neményi Eduárd, Németh Ágota Márta, Németh Bence , Németh Nikolett Ildikó, Németh-Králl Brigitta, Porpáczy Éva, Radics Gábor András , Salamon Mária, Salamon Zsuzsanna , Sasvári Annamária, Sulyok Lili, Szabóné Tóth Aliz, Szabó-Szenczi Zsuzsa, Sztyehlik István, Szula Boglárka, Tabajdi Emőke, Takács Máté, Tamási Tímea, Tari-Csirmaz Edit, Urvald Anikó, Verhanovits Zsuzsanna, Visnyei Andrea, Zahariné Rajkai Ágnes, Vadász Róza

Részvételi és Játékszabályzat

(továbbiakban: Játékszabályzat)

Balkonláda pályázat 2024

 • A Zug Közösségi Kertekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) online nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Budapest XIV. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, saját kerttel nem rendelkező természetes személy, aki 2024. április 17. és 2024. április 30. napja között a https://zugkert.hu/nyeremenyjatek weboldalon jelentkezik (továbbiakban Résztvevő).
 • A Játékban kizárólag 18 éven felüli személyek vehetnek részt!
 • A Játékban való részvétel feltétele: a megadott weboldalon történő regisztráció.
 • A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, a közösségi kertek jelenlegi bérlői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 • Jelen Játékszabályzat a https://zugkert.hu/nyeremenyjatek honlapon megtekinthető a Játék kezdetétől.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.     A Játék menete

 • Játék kezdetének időpontja: 2024. április 17.
 • Játék zárásának időpontja: 2024. április 30.
 • A Résztvevők https://zugkert.hu/nyeremenyjatek weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik megadásával (név, e-mail cím megadása szükséges).
 • Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat. Azonos lakcímen lakók csak egyszer regisztrálhatnak. Többszörös regisztráció esetén, csak az időben legelőször beérkező regisztrációt vesszük figyelembe.
 • Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen.
 • Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Résztvevő nem jogosult a nyereményre vagy a Játékban való részvételre.
 • A Játék során bármely Résztvevőnél felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges programhibákért, rendszerhibákért az Egyesületet, valamint a Játék szervezőit és kivitelezőit semmiféle jogi felelősség nem terheli.

2.     Sorsolás

A Játék időtartama alatt a regisztrálók által megadott jelentkezések közül a sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan történik. A sorsolás nem nyilvános.

Sorsolás időpontja: 2024. május 1.

A 3. pontban meghatározott nyeremények nyertesein felül 20 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül. Érvénytelen pályázat esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a második érvénytelen pályázat esetén a második pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így tovább.

3.     Nyertesek, nyeremények

 • Nyertesek: 50 fő
 • Nyeremények:
 • Nyertesenként 1 db, összesen 50 db 50x25x22 cm-es balkonláda, belevaló virágföld, előnevelt paradicsompalánták, fűszernövények

4.     Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése

 • A nyertesnek a nyeremény átvételéhez igazolni kell személyazonosságukat és zuglói lakcímüket. Az Egyesület jogosult ellenőrizni, hogy a nyertes lakcíme nem kertes családi ház.
 • A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve cselekvőképessége egyéb okból korlátozott vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére vonatkozóan a Ptk. szerint a cselekvőképtelen törvényes képviselője, vagy a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A nyerteseket a Egyesület e-mailben értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben valamelyik nyertes nem azonosítható vagy nem tudja igazolni zuglói lakcímét, vagy jelen szabályzat bármely személyi és/vagy tárgyi feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyére.
 • A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
 • A kisorsolt nyertes a nyereményre abban az esetben lesz jogosult, ha az első értesítéstől számított 5 napon belül visszajelez. Amennyiben a nyertes az első értesítéstől számított 5 napon belül nem jelez vissza, úgy a 6. naptári napon a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre, akinek szintén az első értesítéstől számított 5 napon belül kell visszajeleznie és megadnia a kézbesítéshez szükséges adatait. Amennyiben a pótnyertes sem jelez vissza a megadott határidőn belül, az adott nyeremény a Szervező tulajdonában marad. A nyertesek értesítését minden esetben kétszer kíséreljük meg!
 • A nyertesek az Egyesület által működtett Zsálya utcai valamint Padlizsán utcai közösségi kertben vehetik át a nyereményt. A nyeremény átadásakor a nyerteseknek részt kell venniük a nyeremények gondozását segítő workshopok egyikén.
  • Ezen átadó workshopok időpontjai: Padlizsán utcai közösségi kert: 2024. május 17. péntek 17:00, Zsálya utcai közösségi kert: 2024. május 24. péntek 17:00

Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és az Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

 • A nyeremény átadásáról kép-, film- vagy hangfelvétel készülhet. A felvétel elkészülését a Résztvevőnek nem kell külön elfogadnia, amennyiben nem szeretne szerepelni a felvételeken, azt a felvételek készítőjének kell jeleznie.
 • A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.
 • Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a https://zugkert.hu/nyeremenyjatek honlapon közzétegye.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis címmel regisztrált;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy egy családon belül többen regisztráltak;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5.     Az Egyesület felelőssége

 • Az Egyesület kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából/játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton emailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az Egyesület kizárja a felelősségét a nyeremény átadása során felmerülő hibák, jogosulatlan átvétel okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére az Egyesület kizárja a felelősségét, a nyeremény nem pótolható.
 • A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatók.
 • A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, regisztrációval való visszaélés esetén az Egyesület kizárja felelősségét. Az Egyesület szintén kizárja felelősségét az elveszett, ellopott, elhagyott, olvashatatlan, egyéb módon megrongálódott és e miatt azonosíthatatlan lakcímkártyák és személyazonosító okmányok miatt, továbbá a megszűnt, nem elérhető e-mail címek miatt. Az Egyesület a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti.
  • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal;
  • Az Egyesület a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Résztvevő a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban az Egyesülettől nem követelheti. Az Egyesület kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a helyszínen a rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett károk és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a nyeremények átadására vállal kötelezettséget. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Résztvevő részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltétel valamelyikének. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően az Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

6.     Adatkezelés és adatvédelem

 • A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az Egyesület a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Résztvevőknek eljuttassa. Az adatkezelés során az Egyesület maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv. -, illetve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek – a jelen szabályzatban megjelölten címzetten kívül – nem továbbítja. A Résztvevők a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. Az Egyesület az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-67294/2013. Jelen játék során megadott adatok kezelője: Zug Közösségi Kertekért Egyesület. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján, minden további feltétel és ellenérték nélkül az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Résztvevő a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A nyertesek névsora a sorsolástól számított 1 éven keresztül elérhető a https://zugkert.hu/nyeremenyjatek weboldalon.
 • A játékban való részvétellel egyidejűleg a Résztvevő kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. Az Egyesület bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Résztvevő a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: Zug Közösségi Kertekért Egyesület 1147 Budapest, Telepes u. 68/a. fsz. 2. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)
 • A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertes Résztvevők megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a nyeremények átadását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.
 • Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a https://zugkert.hu/nyeremenyjatek weboldalon.

Budapest, 2024. április 17.