Alapadatok

Nyilvántartási szám 01-02-0015127
Megnevezés ZUG Közösségi Kertekért Egyesület
Szervezet székhelye 1147 Budapest, Telepes utca 68/ A. fszt./2.
Cél szerinti besorolása szabadidős és hobbitevékenység
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja 2017.05.16
Közhasznúsági fokozat Közhasznú
Cél szerinti leírás 1. Közösségi kertek létesítése és működtetése Zuglóban, ezáltal egy új típusú zöldfelület, illetve területhasznosítási forma meghonosítása, zöldfelületek fejlesztése.2. Közösségi kertek, városi kertgazdálkodás kisparcellás mezőgazdaság népszerűsítése, kertészeti hagyományok ápolása.
3. Lakókörnyezetünk környezeti állapotának javítása és védelme.
4. A környezet- és egészségtudatos életmódra való nevelés.
5. Hozzájárulás az önellátás és az öngondoskodás kultúrájának megteremtéséhez.
6. Közösségépítés a környéken lakók bevonásával, a helyi közösségi összefogás elősegítése.
7. Az ifjúság környezeti nevelésének támogatása.
8. A hasonló célú szervezetekkel és magánszemélyekkel való kapcsolatteremtés és együttműködés.
9. Nyilvánosság megteremtése, a helyi közösségek bevonása Zugló fejlesztésébe.
10. Új típusú szabadidős tevékenység kialakítása, rekreációs lehetőségek bővítése.
A szervezet képviselői Dr. Pánczél Mária elnök, Laczkovics Zoltán alelnök, Kőváry Orsolya gazdasági elnökhelyettes
Adószám 18506518-1-42